تامین کننده اصلی بین المللی

آقای محمدیتامین کننده بین المللی
شماره مبوبایل09197795600

تامین کننده اصلی داخل ایران

آقای سلطانیتامین کننده اصلی داخل ایران
شماره موبایل09197810456

لیست توزیع کنندگان رسمی شرکت فینکس

در لیست زیر می توانید فهرست توزیع کنندگان رسمی فینکس  را مشاهده نمایید : 

نام توزیع کننده / nameCountry / کشورCity / شهرPhone Number / شماره تماس
Mr.Noroozi / آقای نوروزیIran/ایرانKaraj /کرج989127699878
Mr.Jahani / آقای جهانیIran/ایرانBojnoord/بجنورد 989155842484
Mr.Omidiniya / آقای امید نیاIran/ایرانRasht /رشت989112338208
Mr.Amini / آقای امینیIran/ایرانYazd/یزد989133557099
Mr.Belbasi / آقای بلباسیIran/ایرانAmol/آمل989119208904
Mr.Hajibeygloo / آقای حاجی بیگلوIran/ایرانNeyshaboor/نیشابور989354430064
Mr.Khosravi / آقای خسرویIran/ایرانMarlik/مارلیک989019666254
Mr.Karimi/ آقای کریمیIran/ایرانghazvin /قزوین989127828185
Mr.Fathi / آقای فتحیIran/ایرانDezfool/دزفول989361530060
Mr.Mohammadi / آقای محمدیIran/ایرانRasht/رشت989197963648
Mr.Abedi / آقای عابدیIran/ایرانLangerood /لنگرود989366756395
Mr.Rafipoor / آقای رفیع پورIran/ایرانRasht/رشت9891216534970
Mr.Sedaghati / آقای صداقتیIran/ایرانTonkabon /تنکابن989113932118
Mr.Ariyanmehr / آقای آریان مهرIran/ایرانShoshtar/شوشتر989163221961
Mr.Khodabande / آقای خدابندهIran/ایرانNoshahr /نوشهر989117900709
Mr.Khodaverdizadeh / آقای خداوردیزادهIran/ایرانShirvan /شیروان989156422988
Mr.Ashoori / آقای عاشوریIran/ایرانRobatkarim/رباط کریم989198500065
Mr.Esfandiyar / آقای اسفندیارIran/ایرانBabol /بابل989111101700
Mr.Mahtabi/ آقای مهتابیIran/ایرانAhvaz /اهواز989166252776
Mr.Rahpeyma / آقای رهپیماIran/ایرانMeybod /میبد989131578259
Mr.Mirani / آقای میرانیIran/ایرانFerydoonkenar /فریدونکنار989112126089
Mr.Naruyi / آقای ناروییIran/ایرانIranshahr/ایرانشهر989153479606
Mr.FerhatTurkey/ترکیه---905443151210
Mr.Emre Tanzania/تانزانیا---255789522355