اگر تمایل دارید به عنوان یک عضو رسمی  و تایید شده در صفحه اعضای فینکس نمایش داده شوید و یک صفحه پروفایل شخصی داشته باشید از طریق فرم این صفحه ، اطلاعات خود را برای ما بفرستید


بعد از ثبت اطلاعات، پروفایل شما ساخته شده و از طریق ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد. خوشحالیم که در کنار شماییم